Shamim Karhani's Photo'

Shamim Karhani

1913 - 1975 | Karhan, India

Prominent pre-modern poet and broadcaster famous for his nationalistic poems

Prominent pre-modern poet and broadcaster famous for his nationalistic poems

E-book of Shamim Karhani

Books by Shamim Karhani

6

Aks-e-Gul

1964

Aks-e-Gul

1984

Jaan-e-Biraadar

Ehtesham Hussain Par Marka Aaraa Nazam

1973

Raushan Andhera

1946

Subh-e-Faran

1974

Zulfiqar

1964

Books on Shamim Karhani

2

Shameem Karhani

1962

Shameem Karhani : Hayat, Shakhsiyat Aur Shairi

1986

Compiled by Shamim Karhani

1

Ranga Ke Aur Geet

1965