Shamsur Rahman Faruqi's Photo'

Shamsur Rahman Faruqi

1936 | Allahabad, India

Poet and one of the leading Urdu critics.

Poet and one of the leading Urdu critics.

E-Books by Shamsur Rahman Faruqi52

Aal Ahmad Suroor

Kaleedi Khutba: Danishwar

2001

Afsane Ki Himayat Mein

2006

Akbar Allahabadi : Nai Tahzibi Siyasat Aur Badalte Hue Aqdar

2002

Andaz-e-Guftugu Kya Hai

1993

Arooz Aahang Aur Bayan

1977

Asbaat-o-Nafi

2011

Asbat-o-Nafi

1986

Asman Mehrab

1996

Char Simt Ka Dariya

1977

Daastan-e-Ameer Hamza

Zabani Bayaniya, Bayaan-e-Kuninda aur Saamaeen

1998

Dastan-e-Ameer Hamzah Zabani Bayaniya, Bayan Kuninda Aur Samayeen

1998

Farooqi Ke Tabsire

1968

Ganj-e-Sokhta

1969

Ghalib Par Char Tehreerein

2001

Hamare Liye Manto Sahab

2013

How To Read Iqbal?

2005

Isbat-o-Nafi

2011

Kai Chand The Sar-e-Aasman

2006

Khursheed Ka Saman-e-Safar

2012

Lafz-o-Mana

1968

Lughat-e-Roz Marrah

2012

Lughat-e-Rozmarrah

2011

Marifat-e-Sher-e-Nau

2010

Meer ki Kavita Aur Bharatiya Saundarybodh

2014

Sabz Andar Sabz

1974

Sahiri, Shahi, Sahib Qirani : Dastan-e-Amir Hamza Ka Mutala

Volume-002

2006

Sahiri, Shahi, Sahib Qirani : Dastan-e-Amir Hamza Ka Mutala

Volume-001

1999

Sahiri, Shahi, Sahib Qirani : Dastan-e-Amir Hamza Ka Mutala

Volume-003

2006

Sawaar Aur Dusre Afsane

2003

Sawar Aur Dusre Afsane

2001

Sher, Gair Sher Aur Nasr

1973

Sher, Ghair Sher Aur Nasr

2005

Sher-e-Shor Angez

Volume-002

2007

Sher-e-Shor Angez

Volume-003

1997

Sher-e-Shor Angez

Volume-004

1994

Sher-e-Shor Angez

Volume-002

1991

Sher-e-Shor Angez

Volume-001

1990

Sher-e-Shor Angez

Volume-001

1997

Sher-e-Shor Angez

Volume-001

2006

Sher-e-Shor Anghez

Volume-003

2008

Sher-e-Shor Anghez

Volume-004

2008

Sheriyat

1978

Sir Syed Memorial Lecture 2006

2007

Soorat-o-Mani Sukhan

2011

Surat-o-Mani-e-Sukhan

Tanqeedi Mazameen

2010

Tabeer Ki Sharah

2006

Tabeer Ki Sharah

2012

Tafheem-e-Ghalib

1989

Tafheem-e-Ghalib

2006

Tanqeedi Afkar

2004

Urdu Ghazal Ke Aham Mod

1997

Urdu Ka Ibtedai Zamana

Adbi tehzeeb o Tarikh Ke Pahlo

2009

E-Books on Shamsur Rahman Faruqi20

Dars-e-Balaghat

1989

Dars-e-Balaghat

1997

Dars-e-Balaghat

1981

Faroqui Mahv-e-Guftugu

Volume-001

2004

Intakhab Urdu Kuliyat-e-Ghalib

1993

Jadeed Urdu Tajqeed Ka Tajziyati Mutala

Shamsur Rahman Farooqi Ke Khususi Hawale Se

1998

Kai Chaand They Sar-e-Aasman:Ek Tajziyati Mutalah

2017

Marka-e-Wahab Ashrafi Mahmood Hashmi Shamsurrahman Farooqi

2000

Naghmat-e -Hurriyat

2007

Naye Naam

1967

Shamsur Rahman Farooqi : Shakhsiyat Aur Adabi Khidmaat

1994

Shamsur Rahman Faruqi Ki Tanqid Nigari

2007

Shamsur Rahman Faruqi: Hayat Nama

2003

Shams-ur-Rahman Farooqi

Sher Gher Sher aur Nasr Ki Roshni Men

1994

Sheriyat

1978

Sheriyat

1998

Sheriyat

1984

Tohfat-us-Suroor

1985

Tuhfatus Suroor

2012

Urdu Tehreek

2000

Editor Ebook 4

Karwan-e-Adab

Shamsur Rahman Farooqi, Ek Roshan Kitab : Shumara Number-012

Semahi Alfaz

July,August,Septmber:Shamsur Rahman Faruqi Number

Shab Khoon

Shumara Number-293-299

2005

Urdu Duniya Jild 2 No 5 January-March 1981-SVK

Shumara Number-005

1981