Umair Najmi's Photo'

Umair Najmi

1986 | Rahim Yar Khan, Pakistan