Aadil Raza Mansoori's Photo'

आदिल रज़ा मंसूरी

1978 | जयपुर, भारत

प्रसिद्ध समकालीन शायर, साहित्यिक पत्रिका ‘इस्तिफ्सार’ के सम्पादक

प्रसिद्ध समकालीन शायर, साहित्यिक पत्रिका ‘इस्तिफ्सार’ के सम्पादक