Farah Khan's Photo'

Farah Khan

1970 | Burewala, Pakistan