Kaifi Azmi's Photo'

Kaifi Azmi

1919 - 2002 | Mumbai, India

One of prominent progressive poets with popular appeal. Also film lyricist famous for his lyrics in films like Heer Ranjha, Kaghaz ke Phool etc.

One of prominent progressive poets with popular appeal. Also film lyricist famous for his lyrics in films like Heer Ranjha, Kaghaz ke Phool etc.

E-Books 15

Aawara Sajde

1974

Akhire Shab

1947

Iblees Ki Majlis-e-Shoora

1983

Jhankar

1944

Kaifi Azami

Aks Aur Jihatein

1992

Kaifi Azmi : Fikr-o-Fun

2005

Kaifi Azmi : Shakhsiyat Shairy Aur Ahed

2005

Kaifi Azmi Collection

Kaifi Azmi Ke Sath Ek Sham

1992

Kaifiyaat

Kulliyat-e-Kaifi Azmi

2012

Khana Jungi

Mushaira-95 Jashan-e-Kaifi

1995

Sarmaaya

2008

Sarmaya

1994

Teen Taraqqi Pasand Shair : Sardar, Majrooh & Kaifi

2005

MAGAZINES 7

Aiwan-e-Urdu,Delhi

Kaifi Azmi Number : August : Shumara Number-004

2002

Insha,Kolkata

Gosha-e-Kaifi Aazmi : Shumara Number-007,008

2002

Jamna Tat,Haryana

Kaifi Azmi Number: July-December: Shumara Number-003,004

2002

Naya Daur, Lucknow

Kaifi Azami Number: Shumara Number-004,005

2002

Naya Safar

Kaifi Azmi Number: Shumara Number-021

2002

Naya Waraq,Mumbai

Gosha-e-Gujrat Aur Fascism, Kaifi Azmi : Shumara Number-015

2002

Sohail

Shumara Number-002

1983