Siraj Aurangabadi's Photo'

Siraj Aurangabadi

1712 - 1764 | Aurangabad, India

Sufi poet known for his widely sung ghazal 'Khabar-e-tahayyur-e-ishq sun…'.

Sufi poet known for his widely sung ghazal 'Khabar-e-tahayyur-e-ishq sun…'.

E-Books by Siraj Aurangabadi6

Bostan-e-Khayal

1969

Gulshan-e-Siraj

Kulliyat-e-Siraj

1982

Kulliyat-e-Siraj

1998

Kulliyat-e-Siraj

1938

Siraj-e-Sukhan

1936

E-Books on Siraj Aurangabadi6

Intekhab Siraj Aurangabadi

1969

Intikhab Siraj Aurangabadi

2003

Intikhab-e-Siraj Aurangabadi

2011

Intikhab-e-Siraj Aurangabadi

1994

Siraj Aur Unki Shairi

Siraj Aurangabadi

2019