Syed Ehtisham Husain's Photo'

Syed Ehtisham Husain

1912 - 1972 | Allahabad, India

One of the most prominent literary critics associated with Progressive Movement.

One of the most prominent literary critics associated with Progressive Movement.

E-Books by Syed Ehtisham Husain29

Adab Pare

Hissa-e-Nasr

1967

Afkar-o-Masail

1963

Aitabar-e-Nazar

1965

Aks Aur Aaine

1962

Etibar-e-Nazar

Tanqeedi Aur Adbi Mazameen Ka Majmua

2010

Etibar-e-Nazar

Tanqeedi Aur Adbi Mazameen Ka Majmua

1965

Harf-e-Haq Shanas

2015

Jadeed Adab : Manzar Aur Pas-e-Manzar

1982

Josh Malihabadi: Insan Aur Shair

1983

Kulliyat-e-Meer

Volume-001

1972

Raushni ke Dariche

1973

Rawayat Aur Baghawat

1956

Riwayat Aur Baghawat

1972

Roshni Ke Dareeche

1973

Sahil Aur Samundar

1984

Tanqeed

Tanqeed Aur Amali Tanqeed

2005

Tanqeed Aur Amali Tanqeed

1952

Tanqeed Aur Amli Tanqeed

1961

Tanqeedi Jaize

1956

Tanqeedi Jaizey

Urdu Adab Ki Tanqeedi Tarikh

1997

Urdu Adab Ki Tanqeedi Tarikh

1999

Urdu Ki Kahani

1956

Urdu ki Kahani

1980

Urdu Ki Kahani

1962

Urdu Sahitya Ka Itihas

1984

Veerane

1943

Zauq-e-Adab Aur Shuoor

1963

E-Books on Syed Ehtisham Husain26

Aab-e-Hayat

1972

Adab Pare

1964

Adab Pare

Hissa-e-Nazm

1973

Deewan-e-Ghalib

1958

Ehtesham Husain : Zikr-o-Fikr

2013

Ehtesham Husain Ki Takhliqi Nigarishat

2000

Ehtisham Husain: Ek Mutala

1975

Genji Ki Kahani

1971

Hindustani Lisaniyat Ka Khaka

1971

Intikhab-e-Josh

Jaan-e-Biraadar

Ehtesham Hussain Par Marka Aaraa Nazam

1973

Kalki Ya Tahzeeb Ka Mustaqbil

1961

Naqsh-e-Haali

Part-001

Sayyad Ehtisham Husain

Hindustani Adab Ke Memar

2008

Silk-e-Gohar

1974

Silk-e-Guhar

1974

Soviyat Union Ki Bishuvek Party Ki Tareekh

1949

Soviyat Union Ki Bolsheviksk Parti Ki Tareekh

1949

Syed Ehtesham Husain: Kuchh Yaden, Kuchh Jaeze

1997

Tanqeedi Nazariat

Part - 002

2009

Tanqeedi Nazariyat

Volume-001

2009

Tanqeedi Nazriyat

Volume-001

1966

Vivekanand

1963

Vivekanand

1963

Vivekananda

1963

Vivekananda

1981

Editor Ebook 18

Aahang Shumara 37,38,39,40,41 July,August,September,October,November 1973-SVK

Shumara Number-037-041

1973

Aahang,Gaya

Shumara Number-037-041

1973

Aamad

Syed Ehtisham Hussain Number: Shumara Number: 002

2013

Academy

Ehtisham Husain Number : Shumara Number-002,003

2013

farog e urdu jager nazm

Shumara Number-000

1961

Farogh-e-Urdu,Lucknow

Shumara Number-003

1971

Farogh-e-Urdu,Lucknow

Shumara Number-006

1970

Farogh-e-Urdu,Lucknow

Shumara Number-005

1970

Farogh-e-Urdu,Lucknow

Ehtesham Husain Number : February : Shumara Number-008-010

1974

Farogh-e-Urdu,Lucknow

Shumara Number-011,012

1968

Farogh-e-Urdu,Lucknow

Shumara Number-007

1971

Farogh-e-Urdu,Lucknow

Shumara Number-018

1971

frog urdu february,march,april 1961 jild 7 shumara 10,11,12

Shumara Number-010,011,012

1961

frog urdu jild 19 shumara 8,9,10 february 1974

Shumara Number-000

froge urdu jild 18 shumara 4,6 august,october 1971

Shumara Number-004,006

1971

Naqsh-e-Kokan,Mumbai

Prof. Ehtesham Number : July : Shumara Number-007

1973

Naya Daur,Lucknow

Shumara Number-002,003

1973

Sabras Jild-36 Shumara-11

Shumara Number-003

1973