Anjum Rehbar's Photo'

Anjum Rehbar

1962 | Bhopal, India

A popular Mushaira poetess

A popular Mushaira poetess