Kamil Bahzadi's Photo'

Kamil Bahzadi

1934 | Bhopal, India