Noshi Gilani's Photo'

Noshi Gilani

1964 | Australia