Shahid Ahmed Dehlvi's Photo'

Shahid Ahmed Dehlvi

1906 - 1966 | Karachi, Pakistan