Basir Sultan Kazmi's Photo'

Basir Sultan Kazmi

1953 | Manchester, England

Modern Urdu poet & son of well known poet Nasir Kazmi

Modern Urdu poet & son of well known poet Nasir Kazmi

E-Books by Basir Sultan Kazmi4

Bisat

1987

Bisat

1988

Mauj-e-Khayal

1997

Shajar Hone Tak

Kulliyat-e-Basir Sultan Kazmi

2015

E-Books on Basir Sultan Kazmi5

Intekhab-e-Insha

1991

Intikhab-e-Meer

2001

Intikhab-e-Nazeer

1990

Intikhab-e-Wali

1991

Kulliyat-e-Nasir Kazmi

1957