Ekram Khawar's Photo'

Ekram Khawar

1960 | Mumbai, India