Shariq Jamal Nagpuri's Photo'

شارق جمال ناگپوری

1927 - 2003 | ناگپور, ہندوستان