ShivKumar Bilgrami's Photo'

شیو کمار بلگرامی

1963 | غازی آباد, ہندوستان