Najma Shaheen Khosa's Photo'

Najma Shaheen Khosa

Dera Gazi Khan, Pakistan