Syed Ghafir Rizvi Falak Chhaulsi's Photo'

Syed Ghafir Rizvi Falak Chhaulsi

1983 | Delhi, India