Faiz rahil Khan's Photo'

فیض راحیل خان

1994 | جون پور, ہندوستان