معصوم شرقی

کتاب 3

عکس تاب

 

2009

نظیر ثانی: اشک ا مرتسری

تعارف ، تنقید اور تدوین کلام

2012

نظیر ثانی :اشک امرتسری

تعارف، تنقید اور تدوین کلام

2012

 

"کولکاتا" کے مزید شعرا

  • اعزاز افصل اعزاز افصل
  • عباس علی خاں بیخود عباس علی خاں بیخود
  • حرمت الااکرام حرمت الااکرام
  • عین رشید عین رشید
  • فراغ روہوی فراغ روہوی
  • ناظم سلطانپوری ناظم سلطانپوری
  • آرزو سہارنپوری آرزو سہارنپوری
  • حشمت کمال پاشا حشمت کمال پاشا
  • جرم محمد آبادی جرم محمد آبادی
  • جعفر ساہنی جعفر ساہنی