کتاب 4

ایات وجدانی

 

1945

باقیات دبیر

 

1994

انتخاب مراثی انیس و دبیر

 

2011

مرثیہ

 

 

 

متعلقہ مصنفین

 • واجد علی شاہ اختر واجد علی شاہ اختر ہم عصر
 • صفیر بلگرامی صفیر بلگرامی شاگرد
 • میر مظفر حسین ضمیر میر مظفر حسین ضمیر استاد
 • سید علی میاں کامل سید علی میاں کامل شاگرد

"لکھنؤ" کے مزید مصنفین

 • نیر مسعود نیر مسعود
 • رجب علی بیگ سرور رجب علی بیگ سرور
 • عابد سہیل عابد سہیل
 • حیات اللہ انصاری حیات اللہ انصاری
 • عشرت ناہید عشرت ناہید
 • انیس اشفاق انیس اشفاق
 • رام لعل رام لعل
 • مسرور جہاں مسرور جہاں
 • عبدالحلیم شرر عبدالحلیم شرر
 • علی عباس حسینی علی عباس حسینی